Islanda Hideaway Resort

Islanda Hideaway Resort
เกาะกลาง จ.กระบี่
Ocean Breeze Bangalow

1,999 บาท/ห้อง/คืน
จองวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
เข้าพัก 4 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
*ยกเว้น 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
โทร. 083-636-7887
Facebook: islandakrabi


Visitors: 21,476