โครงการ SHA

ร่วมยกระดับสินค้าการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต เตรียมพร้อม "ซ่อม-สร้าง" ธุรกิจการท่องเที่ยว ททท. เปิดรับให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 10 ประเภท ร่วมสมัครเข้าโครงการฯ เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เพื่อสร้างสัญลักษณ์ความมั่นใจ ให้การท่องเที่ยวสามารถเดินต่อไปได้
 
10 ประเภทกิจการ ได้แก่
 
1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร
2. โรงแรม ที่พัก และสถานที่จัดประชุม
3. นันทนาการ และสถานทีท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทนำเที่ยว
6. สปา/นวดเพื่อสุขภาพและนวดเสริมความงาม
7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
8. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
9. โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม
10. ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
More info.: แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) : http://wearekrabi.bookcaze.com/viewer/128/1/แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

ดาวน์โหลดเอกสารแผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
Visitors: 21,426