ข้อมูลติดต่อหน่วยงานต่างๆ

สายด่วนช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

รายนามกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

สถานกงสุล ประจำจังหวัดภูเก็ต

1. เครือรัฐออสเตรเลีย

ชื่อ : คุณแมทธิว บาร์เคลย์ (Matthew Barclay)

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7631 7700

E-mail : consular.phuket@dfat.gov.au

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อ : คุณหลี่ ชุนฝู (Mr Li Chunfu)

ตำแหน่ง : รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาและหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7630 4180

E-mail : phuketmail@163.com

กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

3. สาธารณรัฐออสเตรีย

ชื่อ : คุณวนิดา หงส์หยก (Mrs Wanida Hongyok)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7624 8334 ถึง 6

E-mail : h.wanida@gmail.com

4. สาธารณรัฐเช็ก

ชื่อ : คุณอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ (Mr anurak Tansiriroj)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณเช็ก ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7624 9400

E-mail : anuruk2488@gmail.com

5. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ชื่อ : คุณเซอเริน นุทซ์ฮอร์น ฌอเดอ (Mr Soren Nutzhorn Hede)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 08 2844 6482

E-mail : danishconsulate.phuket@trde.eu

6. สหราชอาณาจักร

ชื่อ : คุณมาติน คาร์เพนเตอร์ (Mr Martin Carpenter)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7631 8188

E-mail: martin.carpentet@fconet.fco.gov.uk

7. สาธารณรัฐเอสโตเนีย

ชื่อ : คุณปิยะนุช หงส์หยก (Mrs Piyanoot hongyok)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเอสโตเนีย ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7621 1132

E-mail : piyanoot@anuphas.co.th

8.สาธารณรัฐฟินแลนด์

ชื่อ : คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย (Mr Pramukepisit Achariyachai)

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7633 0530

E-mail : finnishconsul@katagroup.com

9. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชื่อ : คุณอันเน็ตเต้ ฮีเมเนซ เฮิกชสเตทเทอร์ (Mrs Anette Jimenez Hochstetter)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7661 0407

E-mail : Phuket@hk-diplo.de

10. สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ชื่อ : คุณเฮเลน ฟาวลอน วูด (Mrs Helen Fallon-wood)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7638 1052

E-mail : irelandconsulte.phuket@gmail.com

11. สาธารณรัฐเกาหลี

ชื่อ : คุณทศพร เทพบุตร (Mr Tosaporn tephabutra)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7623 4452

E-mail : tosaporn_t@hotmail.com

12. ประเทศเนเธอร์แลนด์

ชื่อ : คุณเซเว่น สมูลเดอร์ (Mr Seven Smulders)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7652 8784 ถึง 5

E-mail : dutchhcp@gmail.com

13. ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ชื่อ : คุณพรพรรณ สิทธิชัยวิจิตร (Mrs Pornphan Sittichaivijit)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0  7623 7156

E-mail : norcon@phuketemail.com

14. สาธารณรัฐโปแลนด์

ชื่อ : คุณอนุวัต บูรพชัยศรี (Mr Anuwat Burapachaisri)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7629 2801 ถึง 5

E-mail : anuwat@mec.co.th

15. สหพันธรัฐรัสเซีย

ชื่อ : คุณศุภกิจ เจียรวนนท์ (Mr Soopakit Chearavanont)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7628 4760

E-mail :  

16. ราชอาณาจักรสวีเดน

ชื่อ : คุณก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ (Mr Kongkerd Kedphet)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7638 0019

E-mail : info@swedishconsulatephuket.org

17. สมาพันธรัฐสวิส

ชื่อ : คุณแอนเดรีย โคตัส แทมมาทิน (Ms Andrea Kotas Tammathin)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิส ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7634 0900

E-mail : Phuket@honrep.ch

18. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ชื่อ : คุณจิรัฐา ถาวรว่องวงศ์ (Mrs Jiratha Thavornvongwonse)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7636 0300

E-mail : eamjiratha@gmail.com

19. สาธารณรัฐอิตาลี

ชื่อ : คุณฟรานเซสโก เพนซาโต (Mr Francesco Pensato)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ประจำภาคใต้ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7626 3923

E-mail : consolare.phuket@gmail.com

20. สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ชื่อ : คุณโคลด์ เดอ คริสเซ่ (Mr Cluade de Crissey)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7630 4050

E-mail : info@agenceconsulairephuket.fr

21. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ชื่อ : คุณปราณี สกุลพิพัฒน์ (Asst.Prof. Pranee Sukulpipatana)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7621 7343

E-mail : pranee81@yahoo.com

22. สาธารณรัฐชิลี

ชื่อ : คุณนันทนา (จิรายุส) วงศ์สัตยานนท์

(Mrs Nanthana (Jiruyuth) Wongsattayanon)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชิลี ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7622 1286

E-mail :

23. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ชื่อ : คุณโกลด บอลต์ (Mr Claude Baltes)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักด์ราชรัฐเซมเบิร์ก ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9885 9609

E-mail : claudesbaltes@gmail.com 

24. สหรัฐเม็กซิโก

ชื่อ : คุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ (Mrs Natthakanya Saengpho)

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 09 2428 9498

E-mail :

อาสาสมัครกงสุล

25. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ : คุณเดนนิส แฟรงค์ บราวน์แมน (Mr Dennis Frank Bowman)

ตำแหน่ง : อาสาสมัครกงสุลประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9973 3483

E-mail : info@phuketdir.com

 

 

 


 • Untitled-1-01.jpg
  ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือหรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 Click>>ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ Click>> ที่ว่าการอำเภอ...

 • Untitled-1-02.jpg
  สถานการณ์เที่ยวบินจากผลกระทบไวรัส COVID-19 ๐ ข้อมูลเที่ยวบินที่ยกเลิก ๐ มาตรการการช่วยเหลือผู้โดยสาร ๐ วิธีการ/ขั้นตอนการขอรับเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ๐ ข้อกำหนดการเดินท...

 • Untitled-1-03.jpg
  อัพเดตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.กระบี่ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ที่มา:https://www.facebook.com/kboph/...

 • Untitled-1-04.jpg
  มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ต่าง ๆ จากภาครัฐ ๐ กระทรวงการคลัง ๐ สำนักงานประกันสังคม ๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๐ กรมสรรพการ ๐ การไฟฟ...

 • Untitled-1-05.jpg
  อิ่มท้อง ปลอดภัย ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน หรือใช้บริการเดลิเวอรี่ ก็มีบริการจากร้านอาหารและ Food Panda Food Panda แจก Code ส่วนลด ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2563

 • Untitled-1-06.jpg
  ตอนนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กำลังระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนับแสนราย และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุข...

 • Untitled-1-07.jpg
  Social Distancing ตัวห่างไกล แต่ใจไม่ห่างกัน เพิ่มระยะอีกนิด ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

 • Untitled-1-08.jpg
  แหล่งท่องเที่ยวปิดทำการชั่วคราว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ท่าปอมคลองสองน้ำ น้ำพุร...
Visitors: 21,475