Krabi We Care

    

Krabi We Care #KrabiWeCare

ด้วยความห่วงใยจาก ททท. สำนักงานกระบี่ เราได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

มาตรการรับมือในสถานการณ์โควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  นี้ 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: 

ภาษาไทย >> สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

English  >> Novel Coronavirus (COVID-19) Thailand Situation Update 

ติดต่อสอบถาม  

๐ อีเมล์: tatkrabi@gmail.com  

๐ Messenger FB: @wearekrabi

๐ Line: We are Krabi (@460jjtqk)

Information of Krabi We Care in English >> https://en.wearekrabi.com/17506552/krabi-we-care


 

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร  

Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand  
 
ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ให้สถานประกอบการประเภทโรงแรมเตรียมการเพื่อรองรับประกาศจังหวัดกระบี่ให้โรงแรมปิดบริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4 - 30 เม.ย ดังนี้

       1. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติกับพนักงานกรณีรับสั่งปิดกิจการประเภทโรงแรม

         1.1 ขอให้โรงแรมพิจารณาให้ที่พักพนักงานโดยให้พนักงานพักอยู่หอพักหรือบ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อื่นหรือจังหวัดอื่น

         1.2 โรงแรมที่มีพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานดูแลทรัพย์สินของโรงแรมขอให้ลงการพิจารณาจัดที่พักในสถานประกอบการเพื่อลดการเดินทางและป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

         1.3 ขอให้โรงแรมพิจารณาให้สวัสดิการอาหารแก่พนักงานในระหว่างที่รับสั่งกิจการตามเห็นสมควร

 

 

       2. การดูแลนักท่องเที่ยวตกค้าง

         2.1 นักท่องเที่ยวแจ้งเดินทางกลับก่อนวันที่ 3 เมษายน (สายการบินในประเทศกระบี่-กรุงเทพ Thai smile & vietjet)

         2.2 นักท่องเที่ยวแจ้งพักต่อในโรงแรมที่รัฐกำหนดตามมาตรฐาน Hotel Quarantine กระทรวงสาธารณสุข

       และทางสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ได้เสนอมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวตกค้างในจังหวัดกระบี่ ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยในกรณีที่ทางจังหวัดจะบังคับใช้มาตรการ ปิดโรงแรมและสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ในอนาคต จึงจัดทำแบบสำรวจเพื่อให้สมาชิกที่มีความพร้อมและสนใจเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวตกค้าง อย่างเป็นระบบใน จ.กระบี่ เพื่อให้การควบคุมความเสี่ยง โดยรักษาความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนการเดินทางซ้ำเป็นจำนวนมาก.จากจำนวนนักท่องเที่ยวตกค้าง ต้องการใช้ทั้งหมด 300 ห้อง 

Contact Form

Visitors: 21,473