5 โรงแรมกระบี่ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2562

โรงแรม จ.กระบี่ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง ระดับ


1. ระดับดีเยี่ยม (ทอง) 1 โรง ได้แก่ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพี

2. ระดับดีมาก (เงินโรง ได้แก่ โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมอันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา

3. ระดับดี (ทองแดงโรง ได้แก่ โรงแรมพีพี ชาลีบีช รีสอร์ท และโรงแรมบลูโซเทล กระบี่

Visitors: 21,474