เบอร์โทรหน่วยงานสำคัญ

หน่วยงาน

เบอร์โทร

หอการค้า

075 700 203-204

ด่านศุลกากร

075 620 950

สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

075 620 601

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

075 612 735

ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง

075 611 097

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

075 600 281

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

075 623 944

สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

065 348 1235

สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

075 637 208 ,1155

สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่

075 611 222

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่

075 612 227

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

075663246 ต่อ 201, 0806150910

สนามบินนานาชาติกระบี่

075 701 468-9

ศูนย์บริการข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา

1182

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1669

กองปราบปราม

1195

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ

1196

เหตุด่วนทางน้ำ กรมเจ้าท่า

1199

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1784

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

1356

ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ

192

Visitors: 21,476