เกาะห้อง


เกาะห้องเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มกลุ่มป่าเกาะ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแผ่นดินใหญ่เมืองกระบี่ 
มีสัณฐานเป็นหน้าผาเว้าแหว่ง และมีปิเละ หรือทะเลในคล้ายกับเกาะพีพีเล 
มุมมองที่สวยงามจะอยู่ที่ชายหาดด้านตะวันออกของเกาะ และปิเละที่อยู่ตรงกลางของเกาะ ซึ่งหากไปในช่วงที่น้ำในปิเละขึ้นเต็มที่จะมีสีฟ้าอมเขียวมรกตสวยสดใส

Visitors: 21,908