เกาะลันตา


เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกระบี่มีอยู่ 2 เกาะติดกัน คือ เกาะลันตาน้อย และเกาะลันตาใหญ่ และมีฐานะเป็นอำเภอ 1 ใน  6 อำเภอของจังหวัดกระบี่ 

เกาะลันตาน้อย เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ และเป็นที่ตั้งท่าเรือเฟอรี่ ที่ข้ามมาจากแผ่นดินใหญ่ 

ส่วนเกาะลันตาใหญ่ เป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของหาดทราย ตลอดแนวด้านทิศตะวันตกของเกาะ 
เช่น หาดคลองดาว หาดพระแอะ หาดคลองโขง  หาดคลองนิน  หาดคลองหิน  หาดบากันเตียง หาดคลองจาก และหาดไม้ไผ่ 
เป็นที่ตั้งของที่พัก รีสอร์ท และโรงแรมหลายแห่ง 

ส่วนปลายสุดด้านใต้ของเกาะ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และแหลมโตนด จุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงาม
นอกจากนี้ เกาะลันตาใหญ่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนที่น่าสนใจ เช่น ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนโต๊ะบาหลิว ชุมชนศรีบอยา และชุมชนชาวเลสังกะอู้ เป็นต้น

Visitors: 21,907