กระบี่ เส้นทางสู่ประสบการณ์... อีกครั้ง

 

กระบี่ เมืองเล็ก ๆ  ริมฝั่งทะเลอันดามันที่ยิ่งใหญ่ด้วยศักยภาพมากมายในทุกด้าน  

กระบี่มีเรื่องราวความเป็นมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่า 

เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในทางการค้าตั้งแต่ยุคโบราณ 
และเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยงานศิลปะต่าง ๆ ไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนในประเทศไทย 

 
วิถีชีวิตของคนกระบี่มีความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 
ทั้งไทยพุทธ มุสลิม และจีน  นั่นจึงกลายเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งในด้านความสวยงามทางธรรมชาติ

กระบี่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่อยู่บนแผ่นดิน 
เช่น ป่าเขา น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ พืชพันธุ์ต่าง ๆ สัตว์ป่าหายากบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์  
เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นดินแดนแห่งความท้าทาย
ของนักผจญภัยที่ชื่นชอบกีฬาและการผจญภัย 

นอกจากนั้นทางทะเลกระบี่ยังมีหมู่เกาะมากมายเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามันเป็นแหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อ
หลายแห่งมีชื่อเสียงระดับโลกจนเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นจุดหมาย
ทางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

กระบี่ เส้นทางสู่ประสบการณ์...อีกครั้ง”  จึงเป็นคำตอบอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่รู้จัก กระบี่ 
หรือยังไม่รู้จักดีพอว่า กระบี่มีคุณค่าเพียงไรกับประสบการณ์ในการเดินทางของคุณ
 


Visitors: 21,471